Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2018

anotherwaytodie
anotherwaytodie
0795 b695 390
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66
anotherwaytodie
0850 a40f 390
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66
7387 6752 390
Reposted fromrawriot rawriot viaheartbreak heartbreak
anotherwaytodie

Przeszłość znów puka nam do drzwi. Przywołuje sceny, dopomina się o uwagę. Mnoży pytania o powołanie, o wieczność, o prawdę, o intuicję. O skutki uboczne rozdygotania serc. Wciska nas w fotel, wypycha z domu, nie daje oddychać. Odbiera smutek i spokój ducha, ładuje baterie, zmusza do poszukiwań.

Ostatnio każdy znów wątpi w siebie.

http://kobietanakonkretach.pl/nie-chce-wyjezdzac/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes
anotherwaytodie
Reposted fromAgnya Agnya viahereyes hereyes
anotherwaytodie
jest bardziej mną niż ja sama.
— Emily Brontë "Wichrowe wzgórza"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
anotherwaytodie
2103 60ec 390
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
anotherwaytodie
Too much love will kill you
just as sure as none at all
it'll drain the power that's in you
make you plead and scream and crawl
and the pain will make you crazy
you're the victim of your crime
too much love will kill you
everytime.

Yeah, too much love will kill you
it'll make your life a lie
yes, too much love will kill you
and you won't understand why
you'd give your life you'd sell your soul
but here it comes again
too much love will kill you
in the end.
— Queen
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
anotherwaytodie
2198 6ee1 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viahereyes hereyes

March 25 2018

anotherwaytodie
6424 6cb8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
anotherwaytodie
Nie rozpinaj tak powoli guzików mojej koszuli. Nie wkładaj mi rąk pod sukienkę sięgając, aż do brzucha. Nie zrywaj ze mnie bielizny, nie wyszarpuj mnie z objęć zbyt już grubych na tę pogodę swetrów. Z milczenia, nie z ubrań, mnie rozbierz. Rozepnij wszystkie niedomówienia, które po samą szyję, każdego ranka zbyt starannie zapinam. Wstyd przez głowę mi ściągnij. Zsuń z mych bioder strach. Rozrzuć to wszystko na podłodze i kopnij w kąt byśmy nie potykali się o te złośliwości nigdy więcej. Połóż mnie na łóżku i delikatnie otul pewnością. Nie poganiając, leż ze mną tak długo, aż nabiorę jej na tyle by uwierzyć, że nie znikniesz. Będę Ci mówiła wtedy raz po raz, że przecież wszyscy znikają. A Ty miej cierpliwość do mych lęków.
— znalezione
Reposted fromsouvenirs souvenirs
anotherwaytodie
6490 e908 390
cold road heading into the mountains.
Reposted frombarkerbriv barkerbriv

March 22 2018

anotherwaytodie
Jest taki dzień, że po prostu, w pewnym momencie, musisz się, kurwa, rozpłakać.
— Jakub Żulczyk.
Reposted fromnutt nutt
anotherwaytodie
1679 e348 390
Reposted fromnutt nutt
anotherwaytodie
Jestem cały czas rozdarty pomiędzy decyzją, czy zabić siebie, czy też zabić wszystkich wokół.
— David Levithan.
Reposted fromnutt nutt
anotherwaytodie
Na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.
— Martin Luther King.
Reposted fromnutt nutt
anotherwaytodie
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
anotherwaytodie
1693 71a4 390
angry
Reposted fromsponzy sponzy

March 21 2018

anotherwaytodie
8933 ea9f
Reposted fromEkran Ekran
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl