Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

anotherwaytodie
7422 9ae6 390
Reposted fromintotheblack intotheblack
anotherwaytodie
7430 319b 390
Reposted fromintotheblack intotheblack
anotherwaytodie
7488 d13e 390
Reposted fromwolfee wolfee
anotherwaytodie
Reposted fromlacrima lacrima

June 16 2017

anotherwaytodie
3799 24ac 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
anotherwaytodie
0304 f71b 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viacoffee coffee
anotherwaytodie
3466 63f9 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viatea tea
anotherwaytodie
Podobno "mąż i żona - od Boga przeznaczona". Czy to piękne i stare przysłowie jest naprawdę słuszne? Przecież gdyby tak było, nie widzielibyśmy tylu bezsensownych małżeństw wokoło. Raczej można by pobożnie westchnąć, że "kogo Bóg chce pokarać, temu rozum odbiera...".
— Magdalena Samozwaniec, "Tylko dla kobiet"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
2942 c316 390
Reposted fromaggregated aggregated viasatyra satyra
anotherwaytodie
3073 a7c3 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viasatyra satyra
anotherwaytodie
0016 fbc0 390
Reposted fromslodziak slodziak viasatyra satyra
anotherwaytodie
4053 24a2 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra
anotherwaytodie
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viasatyra satyra
anotherwaytodie
6376 2d26 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasatyra satyra
anotherwaytodie
0626 4091 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viasatyra satyra
anotherwaytodie
Dom budują ludzie, razem wspólnie, układając każdą cegłę dbają o niego, taki dom przetrwa.  Rozpada się ten zaniedbany. Gdzie wszyscy domownicy chodzą własnymi ścieżkami, kłócą się i niezgadzają, tam nie rozmawiają, tam się spierają. Dom zaniedbują. Chaos panuje. Taki dom nie przetrwa. Kiedy nikt nie buduje, gdy nikt nie próbuje. 
— A.S. Skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
1886 8640 390
Reposted fromamatore amatore viasatyra satyra
anotherwaytodie
0326 e06b 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra
anotherwaytodie
1932 bc23 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra
anotherwaytodie
Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromtillbaka tillbaka viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl