Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

0084 1c94 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
anotherwaytodie
3662 139d 390
Reposted fromhepi hepi viahereyes hereyes
2461 8bf4 390
Reposted fromvanille vanille viahereyes hereyes
4376 ac89 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viahereyes hereyes
anotherwaytodie
2053 4b6d 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaheartbreak heartbreak
anotherwaytodie
Wtulić się w Ciebie, przyłożyć głowę do Twojej piersi, poczuć szybkie bicie Twojego serca, zamknąć oczy i zapomnieć o otaczającym Nas świecie.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaheartbreak heartbreak
anotherwaytodie
4235 14bc 390
Reposted fromAngiie Angiie viaheartbreak heartbreak
anotherwaytodie
3255 ee3f 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viacytaty cytaty
anotherwaytodie
2254 7118 390
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viadivi divi
1885 4251 390

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

anotherwaytodie
anotherwaytodie
3975 0493 390
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
anotherwaytodie
3996 d2fa 390
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
anotherwaytodie
3997 cdb3 390
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
anotherwaytodie
3998 183c 390
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
anotherwaytodie
4002 72ff 390
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
anotherwaytodie
Zostań, bo najgorszym błędem jest odejście, od osoby która czeka, żeby dać ci szczęście.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
anotherwaytodie
A może mała lepiej bądźmy zdystansowani? Bo kiedy jesteś sama nikt nie może cie zranić.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
4435 858e 390
Reposted fromamazondotnessa amazondotnessa viahereyes hereyes
anotherwaytodie
Wiem, chciałabyś wreszcie przeżyć więcej. Chciałabyś przeżyć więcej, chociaż przeczy serce.
Reposted fromorchis orchis viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl