Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2018

anotherwaytodie
The day you begin to accept who you are is when the journey of knowing yourself begins. That day is when validation through others becomes something of the past, and loving you and evolving into who you were made to be will begin.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
anotherwaytodie
3384 5b2c 390
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66
anotherwaytodie
9932 7010 390
Reposted from4777727772 4777727772
anotherwaytodie
4519 6360 390
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66
anotherwaytodie
7239 718b 390
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66
anotherwaytodie
0736 3813
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66
anotherwaytodie
4199 cf34 390
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66

June 05 2018

anotherwaytodie
6648 489f 390
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
anotherwaytodie
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viahereyes hereyes
9115 efba 390
Reposted frombrumous brumous viahereyes hereyes
anotherwaytodie
9042 71a4 390
Reposted fromzungud zungud viahereyes hereyes
anotherwaytodie
niedawno skończyłam 23 lata i tak sobie myślę, że chyba wypadałoby się w końcu zakochać. ale tak prawdziwie, na amen i co najważniejsze z wzajemnością
— przed chwilą pomyślane
Reposted fromanaa anaa viacytaty cytaty
Znasz ten ból kiedy uczucia biorą nad Tobą władzę?
— (via irracjonaliz-m)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty

May 16 2018

anotherwaytodie
Inteligentna kobieta nie będzie na siłę szukać adoracji i łykać byle jakich słów od facetów. Ona nie potrzebuje przelotnych uczuć i tanich adoratorów. Wymaga szczerości, zdecydowania i zaangażowania. Nie da się oszukiwać. Nawet jeśli raz popełniła błąd, zaufała komuś (bo najzwyczajniej w świecie miała dobre serce), a ktoś to zaufanie wykorzystał i zdeptał – to ona uczy się na błędach. Nie da się drugi raz okłamywać, nie da sobą manipulować i nie pozwoli nikomu się wykorzystywać. Nie da kolejnej szansy zwykłemu pajacowi, a każdego kolejnego klauna rozgryzie momentalnie.
— Rafał Wicijowski fragment Lekcji 21 z książki "Oczami Mężczyzny"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaheartbreak heartbreak
anotherwaytodie
5484 f2bd 390
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaheartbreak heartbreak

April 13 2018

anotherwaytodie
anotherwaytodie
0795 b695 390
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66
anotherwaytodie
0850 a40f 390
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66
7387 6752 390
Reposted fromrawriot rawriot viaheartbreak heartbreak
anotherwaytodie

Przeszłość znów puka nam do drzwi. Przywołuje sceny, dopomina się o uwagę. Mnoży pytania o powołanie, o wieczność, o prawdę, o intuicję. O skutki uboczne rozdygotania serc. Wciska nas w fotel, wypycha z domu, nie daje oddychać. Odbiera smutek i spokój ducha, ładuje baterie, zmusza do poszukiwań.

Ostatnio każdy znów wątpi w siebie.

http://kobietanakonkretach.pl/nie-chce-wyjezdzac/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl