Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

1683 af9e 390

thandies:

Witness the Future of Justice.

Reposted fromunclehawkeye unclehawkeye
0971 c327 390

Just something I made up…

Reposted frommyry myry
0757 7dd7 390

babyanimalgifs:

Corgis make the world beautiful

Reposted frombryandbj bryandbj

March 26 2017

anotherwaytodie
3187 2877 390
Reposted fromslodziak slodziak
anotherwaytodie
Reposted fromFlau Flau
4381 287f 390

awwww-cute:

“So tell me about it…I’m all ears” (Source: http://ift.tt/2nARnzw)

Reposted fromamazingman-spider amazingman-spider
4356 4550 390
Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling
anotherwaytodie
1296 b655 390
Reposted fromNajada Najada viacytaty cytaty
anotherwaytodie
Płyną łzy
Pytam wciąż
Gdzie ten ktoś do kochania

Nigdy nie poczułaś tej prawdziwej miłości
Jak odnaleźć jej szlak?
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
anotherwaytodie
Nie chciałaś dać mu szans
Bo ciągle dusił cie strach
I tak nierealny ten romans
Znowu znikałaś w siną dal
Gdy go nie chciałaś znać
On wracał jak bumerang.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
anotherwaytodie
Związek jest jak wazon. Jak go już raz potłuczesz, to nawet najlepiej posklejany, zawsze będzie przeciekał.
— E.
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
anotherwaytodie
Znów  przyszedł czas na samotne nocne spacery. To czas, kiedy nie obchodzi mnie, że jest ciemno, a okolica, którą idę nie jest bezpieczna. Muszę po prostu wyjść. Wyjść i iść przed siebie, wierząc, że po drodze pozbędę się tego wszystkiego, co siedzi mi w głowie. Że zapomnę. 
— ...
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
anotherwaytodie
9822 a93f 390
Revenge
Reposted fromMerari Merari viajemkartofle jemkartofle
anotherwaytodie
3876 ac57 390
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
anotherwaytodie

Zbytnie siedzenie na miejscu może nagromadzić w człowieku zabójcze złogi emocjonalne- kiśnięcia, stęchlizny, zmurszenia, pleśnie. To znak, że trzeba pomyśleć o drodze, wyruszyć w podróż, poczuć wiatr, odetchnąć świeżym powietrzem...

— R. Kapuściński "Lapidarium IV"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajemkartofle jemkartofle
9592 1d1f 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viajemkartofle jemkartofle
anotherwaytodie
4378 7bbc 390
anotherwaytodie
7196 1062 390
anotherwaytodie
6945 c7b5 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl