Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

anotherwaytodie
1781 f5ec 390
Reposted fromteijakool teijakool
anotherwaytodie
2167 37f4 390
Reposted fromamphetamine amphetamine
anotherwaytodie
2488 d742 390
Reposted fromtichga tichga
anotherwaytodie
2545 2585 390
Reposted fromtichga tichga
anotherwaytodie
2605 5d98 390
Reposted fromtichga tichga
anotherwaytodie
2641 d55b 390
Reposted fromtichga tichga
anotherwaytodie
2694 72dc 390
Reposted fromotters otters
anotherwaytodie
2705 eb13 390
Reposted fromotters otters
anotherwaytodie
2708 91d7 390
Reposted fromotters otters
anotherwaytodie
2761 b068 390
Reposted fromtichga tichga
anotherwaytodie
5504 5a22 390
Reposted frompunisher punisher
anotherwaytodie
nikt nie wie  dlaczego  obsesyjnie zajmuję się śmiercią nikt nie wie dlaczego  jest dla mnie  piękną  powabną  majestatyczną  tajemniczą kobietą  o rubinowych ustach  zakrwawionych skroniach  a ja tylko  chcę uciec  od rzeczywistości  która mnie boli  za mocno  za szybko  odbiera oddechy  i chęci 
— j. głowacka
Reposted fromaisajo aisajo
anotherwaytodie
5867 cfc5 390
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0
anotherwaytodie

To kompletnie bez sensu, walczyć o to, czego chcesz, jeśli to czego chcesz cały czas łamie ci serce.

— Molly McAdams
Reposted fromaleander aleander
anotherwaytodie
6894 4f8c 390
Reposted fromRowena Rowena
anotherwaytodie
6915 a7ae 390
Reposted fromRowena Rowena
anotherwaytodie
6916 4cd7 390
Reposted fromRowena Rowena
anotherwaytodie
6920 621e 390
Reposted fromRowena Rowena
anotherwaytodie
Co byłoby dzisiaj, gdybym wczoraj nie zawróciła, nie odeszła, nie przemilczała, nie zraniła, powiedziała, wykrzyczała, wyznała?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

November 11 2019

anotherwaytodie
Reposted fromFlau Flau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl