Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

anotherwaytodie
3244 c4fd 390
Reposted frommystiquedust mystiquedust viadivi divi
anotherwaytodie

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
anotherwaytodie
anotherwaytodie
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viadivi divi

September 22 2017

anotherwaytodie
6294 6ad1 390
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viakhal khal
anotherwaytodie
Tyle było rzeczy do omówienia, że oboje zamilkli.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viakhal khal
anotherwaytodie
2695 8a1e 390
Reposted frommixtura mixtura viaZoonk11 Zoonk11
anotherwaytodie
Wiesz, jak tak myślę, że prędzej czy później nadszedłby taki moment, że już nigdy więcej byśmy się nie spotkali.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viakhal khal
anotherwaytodie
Reposted fromiminlove iminlove viakhal khal
anotherwaytodie
6119 404f 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaclaudelle claudelle
0308 acf8 390
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaundonee undonee
anotherwaytodie
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viakhal khal
6634 b1a7 390
Reposted fromverysmalldumpling verysmalldumpling viazEveR zEveR
anotherwaytodie
1590 9644 390
Reposted fromsarazation sarazation viaundonee undonee
anotherwaytodie
6085 7182 390
Reposted fromlyzeczka lyzeczka viaZoonk11 Zoonk11

September 21 2017

anotherwaytodie
Moja mama: Ja w Twoim wieku miałam już roczne dziecko!
Ja: Chwalisz się czy żalisz?
— Tak, jestem okropna.
anotherwaytodie

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialovvie lovvie
anotherwaytodie
1172 d248 390
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viatbtf tbtf
anotherwaytodie
8978 f3cc 390
Reposted fromSombra Sombra viaxer xer
anotherwaytodie
Reposted fromposzum poszum viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl