Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2019

anotherwaytodie
Co za debilizm. Nic nie leczy depresji, wszystko tylko na chwilę w niej pomaga, ale nic nie leczy.
Reposted fromdivi divi

September 02 2019

anotherwaytodie
anotherwaytodie
anotherwaytodie
9561 6c12 390
dokładnie tak!
Reposted fromtimetolove timetolove viaperfectsense perfectsense
anotherwaytodie
Reposted fromgruetze gruetze viaztar ztar
anotherwaytodie
1735 a533 390
Reposted fromderida derida viaAnetzschka Anetzschka
anotherwaytodie
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
anotherwaytodie
Pomimo, że po czwartym lipca zostaje jeszcze większa część lata, płynie ona szybciej i zawsze ulatuje w mgnieniu oka. Czerwiec, choć dzień krótszy, wydaje się o wiele dłuższy niż sierpień.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
anotherwaytodie
2182 24cf 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamuladhara muladhara
anotherwaytodie
5600 c531 390
Reposted fromhormeza hormeza vianoticeable noticeable
anotherwaytodie
6689 a638 390
Reposted fromkarahippie karahippie vianoticeable noticeable
anotherwaytodie
9511 a5b3 390
Reposted fromonlyman onlyman viabitchiloveyou bitchiloveyou
anotherwaytodie
5478 d087 390
In einigen wenigen Dorfschulen lernen Kinder heute noch, wie gemolken wird. Das finde ich gut. Und vermutlich fände die Lehrerin es heute gut, wenn sie für das Foto aufgestanden wäre.
Reposted fromtgs tgs viaUncommonSense UncommonSense
anotherwaytodie
4839 0eec 390
Reposted fromjohankam johankam viaUncommonSense UncommonSense
anotherwaytodie
Jedynymi osobami, które będą się na Ciebie złościć, gdy zaczniesz ustanawiać własne granice, są ci, którzy czerpią korzyści z tego, że ich nie masz.
— Louise Hay
anotherwaytodie
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viainmybetterworld inmybetterworld
anotherwaytodie
1996 af6e 390
Reposted fromtichga tichga viaztar ztar
anotherwaytodie
0027 20b6 390
Reposted fromsheismysin sheismysin viaperfectsense perfectsense
anotherwaytodie
7965 a303 390
Reposted frommrrru mrrru vianoticeable noticeable
anotherwaytodie
spotkałem ją jeszcze potem - wyglądała jak piąta pora roku - ta między jesienią, a zimą - już bez kolorów liści, a jeszcze bez skrzącego śniegu. najgorsza pora roku, jaką tylko potrafiłem sobie wyobrazić.
— "Proste formy liryczne o tym, jak życie jest prze."
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl