Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

anotherwaytodie
1495 b421 390
Reposted frommrrru mrrru
anotherwaytodie
1518 ce28 390
Reposted frommrrru mrrru
anotherwaytodie
Bez blagi, ten hotel roił się od zboczeńców. Byłem chyba w całym gmachu jedynym normalnym gościem - a to niezbyt dobrze świadczy o reszcie.
— H. Caulfield
Reposted fromdjLangley djLangley
anotherwaytodie
Myślę nieraz, że to jest bardzo źle, że niektóre rzeczy są zarazem plugawe i szalenie zabawne. A dziewczyny niewiele pomagają, kiedy się człowiek stara hamować, żeby nie zrobić nic zanadto obrzydliwego, i nie chciałby popsuć czegoś, co jest naprawdę ładne. 
— H. Caulfield
Reposted fromdjLangley djLangley
anotherwaytodie
Z niektórych osób nie powinno się kpić nawet jeżeli na to zasługują.
— H. Caulfield
Reposted fromdjLangley djLangley
anotherwaytodie
Seks to coś, czego pojąc nie mogę, przysięgam Bogu, że nie pojmuję.
— H. Caulfield
Reposted fromdjLangley djLangley
anotherwaytodie

Bo choćbyś nie wiem , jak mocno próbował trzymać ją w swoich ramionach, przecież czujesz, że nie należy do Ciebie.

— Nina Reichter
Reposted fromaleander aleander
anotherwaytodie
1609 5491 390
Reposted fromcotarsky cotarsky
anotherwaytodie
I'm 11 minutes away and I have missed you all day
I'm 11 minutes away, so why aren't you here?
— Halsey
Reposted fromyannim yannim
anotherwaytodie
To już rok, a jakby wczoraj. Pamiętam jak widziałem Cię ostatni raz.
Reposted fromyannim yannim
anotherwaytodie
1474 5386 390
Reposted fromyannim yannim
anotherwaytodie
A game will always tell you how to win. Real life does not do this. I feel like I've lost at life and have no idea why.
— "The Nix" Nathan Hill
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty

July 11 2019

anotherwaytodie
"Nie umieraj za kogoś, kto nie chce cię w swoim życiu. Nie bądź z kimś, kto odbiera ci uśmiech i zadaje tysiąc ran. Nie umieraj za kogoś, kto nie wspiera cię, gdy upadasz. Nie bądź z kimś, kto nie zdaje sobie sprawy z tego, ile jesteś wart."
~ Tomasz Antosiewicz
Reposted frombeatkazz beatkazz viaDaisy88 Daisy88
anotherwaytodie
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee

July 10 2019

anotherwaytodie
7516 8649 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi
anotherwaytodie
4833 aa58 390
Reposted frompapaj papaj viadivi divi
anotherwaytodie
W tym kraju ludzie nie cenią sobie poranka. Budzą się gwałtownie na dzwonek budzika, który druzgoce ich sen jak cios siekiery, i od razu stają się niewolnikami żałosnego pośpiechu. Niech mi pan powie, cóż może być wart dzień, który zaczyna się od takiego aktu przemocy? Co musi dziać się z ludźmi, którzy co dzień za pośrednictwem budzika doznają miniaturowego elektrowstrząsu? Każdego dnia przyzwyczaja się ich do przemocy, każdego dnia oducza się ich od rozkoszy. Proszę mi wierzyć, że o charakterze ludzi decydują ich poranki.
— Milan Kundera
Reposted frommalw malw viadivi divi
anotherwaytodie
1435 450c
Reposted fromsoftboi softboi viafapchlupfap fapchlupfap
anotherwaytodie
4834 9cfd 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viadivi divi
anotherwaytodie
Ludzie mają zajebisty talent do milczenia wtedy , kiedy wiedzą , co chcą powiedzieć, ale brak im odwagi.
— M.
Reposted fromegzystencja egzystencja viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl