Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

anotherwaytodie
6521 7a67 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoods foods
anotherwaytodie
3027 c759 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viafeminine feminine
anotherwaytodie
2974 3c22 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viafeminine feminine
anotherwaytodie
4519 0d4e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
anotherwaytodie
8302 7d65 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viafeminine feminine
anotherwaytodie
3671 f7b6 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaheartbreak heartbreak
anotherwaytodie
1330 e0d0 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods
anotherwaytodie
anotherwaytodie
anotherwaytodie
1331 03cd 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods

June 02 2017

7834 ef37 390

memecaptainsteverogers:

petite-madame:

The Summer Soldier (2017)

Everybody has the right to enjoy some great vacation, even the world’s deadliest assassin because…f**k you and “this rainbow pony is mine Steve, buy your own”! (Photoshop CS6)

Stole my damn umbrella is what he did

Reposted fromalbionprincess albionprincess
anotherwaytodie
7853 a345 390
"Spokojnie młoda, będzie całe lato na rozkminki."
Ran./
Reposted fromranamali ranamali
anotherwaytodie
7903 2b10 390
Reposted fromkrzysk krzysk
anotherwaytodie
Czemu nie przeszły mi przez gardło te proste słowa o kochaniu?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromkwiatywewlosach- kwiatywewlosach-
anotherwaytodie
7393 b840 390

edgeofsensuality:

Can never reblog this enough.

Reposted fromamatore amatore viaheartbreak heartbreak
anotherwaytodie

Kiedy jest zdrowie, to i w miłości idzie bardzo dobrze. I nie mam tu na myśli uczuć do partnera czy dzieci, tylko w ogóle do życia. Ja teraz rozumiem, co to znaczy naprawdę cieszyć się każdą chwilą. Doceniam każdą minutę. Zawsze powtarzam mojej córce: „Jeśli rzeczy małe nie będą cię cieszyły, to i duże nigdy nie ucieszą”. Cieszę się więc tymi małymi okruchami, przyrodą, zielenią. Cieszę się, mogąc iść po prostu brzegiem morza, chłonąc jego zapach i całej przyrody, która mnie otacza. Ktoś, kto nie otarł się o pewne ostateczne sprawy, pomyśli, że mówię głupoty.

— Ania Przybylska (1978 - 2014)
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
anotherwaytodie
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
anotherwaytodie
Dziś nie wiem sam, czy kiedyś będę szczęśliwy, czy zdechnę smutny
Jak teraz. Lecz wiem, bo przekonałem się nieraz
Że nie ma co wychodzić z kina, póki trwa seans...
— Zeus, Hipotermia
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl