Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

anotherwaytodie
1731 db08 390
Reposted fromnyaako nyaako
anotherwaytodie
1739 63c1 390
Reposted fromnyaako nyaako
anotherwaytodie
1747 34f1 390
Reposted fromnyaako nyaako
anotherwaytodie
1749 a61c 390
Reposted fromnyaako nyaako
anotherwaytodie
1750 d921 390
Reposted fromnyaako nyaako
anotherwaytodie
1752 4e91 390
Reposted fromkaiee kaiee
anotherwaytodie
1788 3339 390
Reposted fromnyaako nyaako
anotherwaytodie
1789 bb21 390
Reposted fromnyaako nyaako
anotherwaytodie
W życiu często bywamy poniewierani, deptani, upokarzani i obrażani, a mimo to wciąż jesteśmy tyle samo warci.
— Paulo Coelho – Być jak płynąca rzeka
Reposted fromjesienzycia jesienzycia

August 02 2017

anotherwaytodie
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet vianieobecnosc nieobecnosc
anotherwaytodie
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa vianieobecnosc nieobecnosc
anotherwaytodie
5667 c4dd 390
anotherwaytodie
 Jesteś dzielną kobietą, ale równocześnie jesteś także na pół dzieckiem.
— Leopold Sacher-Masoch
anotherwaytodie
8237 116b 390
anotherwaytodie
9032 3bdd 390
Reposted fromnotsocontent notsocontent viabercik bercik
anotherwaytodie

July 06 2017

anotherwaytodie
7422 9ae6 390
Reposted fromintotheblack intotheblack
anotherwaytodie
7430 319b 390
Reposted fromintotheblack intotheblack
anotherwaytodie
7488 d13e 390
Reposted fromwolfee wolfee
anotherwaytodie
Reposted fromlacrima lacrima
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl